piątek 21 czerwca 2024
(Tydzień 25)

Lata przestępne

Zobacz wszystkie lata przestępne pomiędzy rokiem 2024 a 2100.

Kiedy jest rok przestępny?

Rok przestępny jest rokiem mającym 366 dni zamiast 365. Co 4 lata w lutym dodaje się jeden dodatkowy dzień. Robi się to dlatego, ponieważ rok nie liczy sobie właściwie 365 dni, lecz 365,25. Problem ten rozwiązuje się poprzez dodanie raz na 4 lata dodatkowego dnia.

Każdy rok, który można podzielić przez 4, jest rokiem przestępnym, na przykład 2016, 2020, 2024, 2028.

Uwaga: powyższa zasada nie dotyczy stuleci.

Stulecia, takie jak 1900 i 2000, mają dzień przestępny tylko wtedy, gdy można je podzielić przez 400.
1900 jest podzielne przez 4, a także przez 100, ale nie przez 400, więc nie jest to rok przestępny.
Oznacza to, że stulecia są rokiem przestępnym tylko wtedy, gdy można je podzielić przez 400.

Czyli 1900 to nie, 2000 to, 2100, 2200, 2300 nie, ale 2400 to kolejny rok przestępny.

RokData
201629 lutego 2016
202029 lutego 2020
202429 lutego 2024
202829 lutego 2028
203229 lutego 2032
203629 lutego 2036
204029 lutego 2040
204429 lutego 2044
204829 lutego 2048
205229 lutego 2052
205629 lutego 2056
206029 lutego 2060
206429 lutego 2064
206829 lutego 2068
207229 lutego 2072
207629 lutego 2076
208029 lutego 2080
208429 lutego 2084
208829 lutego 2088
209229 lutego 2092
209629 lutego 2096


Top