piątek 15 październik 2021
(Tydzień 41)

Lata przestępne

Zobacz wszystkie lata przestępne pomiędzy rokiem 2021 a 2100.

Kiedy jest rok przestępny?

Rok przestępny jest rokiem mającym 366 dni zamiast 365. Co 4 lata w lutym dodaje się jeden dodatkowy dzień. Robi się to dlatego, ponieważ rok nie liczy sobie właściwie 365 dni, lecz 365,25. Problem ten rozwiązuje się poprzez dodanie raz na 4 lata dodatkowego dnia.

Każdy rok, który można podzielić przez 4, jest rokiem przestępnym, na przykład 2016, 2020, 2024, 2028.

Uwaga: powyższa zasada nie dotyczy stuleci.

Stulecia, takie jak 1900 i 2000, mają dzień przestępny tylko wtedy, gdy można je podzielić przez 400.
1900 jest podzielne przez 4, a także przez 100, ale nie przez 400, więc nie jest to rok przestępny.
Oznacza to, że stulecia są rokiem przestępnym tylko wtedy, gdy można je podzielić przez 400.

Czyli 1900 to nie, 2000 to, 2100, 2200, 2300 nie, ale 2400 to kolejny rok przestępny.

RokData
201629 luty 2016
202029 luty 2020
202429 luty 2024
202829 luty 2028
203229 luty 2032
203629 luty 2036
204029 luty 2040
204429 luty 2044
204829 luty 2048
205229 luty 2052
205629 luty 2056
206029 luty 2060
206429 luty 2064
206829 luty 2068
207229 luty 2072
207629 luty 2076
208029 luty 2080
208429 luty 2084
208829 luty 2088
209229 luty 2092
209629 luty 2096


Top