Kalendarz pod ręką przez 365 dni!
poniedziałek 30 marzec 2015

Lata przestępne

Zobacz wszystkie lata przestępne pomiędzy rokiem 2015 a 2080.

Kiedy jest rok przestępny?

Rok przestępny jest rokiem mającym 366 dni zamiast 365. Co 4 lata w lutym dodaje się jeden dodatkowy dzień. Robi się to dlatego, ponieważ rok nie liczy sobie właściwie 365 dni, lecz 365,25. Problem ten rozwiązuje się poprzez dodanie raz na 4 lata dodatkowego dnia.

Każdy rok podzielny przez 4 jest rokiem przestępnym.


RokData
201229 luty 2012
201629 luty 2016
202029 luty 2020
202429 luty 2024
202829 luty 2028
203229 luty 2032
203629 luty 2036
204029 luty 2040
204429 luty 2044
204829 luty 2048
205229 luty 2052
205629 luty 2056
206029 luty 2060
206429 luty 2064
206829 luty 2068
207229 luty 2072
207629 luty 2076Copyright © 2015 www.kalendarz-365.pl